<
You are here : HOME > JOBS > Real Estate Project Manager

Real Estate Project ManagerDe Real Estate Project Manager is verantwoordelijk voor de valorisatiedossiers van het vastgoedpatrimonium van NMBS. Deze vastgoedvalorisatie gebeurt door verkoop maar ook door publiek-publieke en publiek-private partnerships met het oog op het ontwikkelen van strategische sites rond de stations.

NMBS positioneert zich als stadsontwikkelaar. Haar vastgoedstrategie is erop gericht om het gebruik van de trein te bevorderen door de functies rond de stations te ontwikkelen.

De Real Estate Project Manager brengt rechtstreeks verslag uit aan de Real Estate Manager, met wie hij volop samenwerkt.

De voornaamste verantwoordelijkheden van een Real Estate Project Manager zijn:
 • Valoriseren van de immobiliënportefeuille van NMBS;
 • Plannen van transacties en beheren van de portefeuille om inkomsten op korte, middellange en lange termijn te verzekeren;
 • Creëren, ontwikkelen en exploiteren van commerciële opportuniteiten;
 • Analyseren van de economische realiteit en de opportuniteiten die de markt biedt om een werkelijke en marktconforme verkoopwaarde voor te stellen;
 • Voorstellen van business cases om de transacties te optimaliseren;
 • Op een gestructureerde manier organiseren en controleren van alle administratieve en technische taken die verband houden met een vastgoedproject (verslagen, nota’s, contracten, vergunningen, gelijkvormigheidsattesten, eigendomsgrenzen, erfdienstbaarheden, EDTC-controles, veiligheid, verzekeringen, certificaten, CU1 ...) om een kwaliteitsvolle opvolging te verzekeren conform de interne procedures van NMBS;
 • Voorbereiden van duidelijke, gestructureerde en nauwkeurige verslagen om een kwaliteitsvolle reporting te verzekeren over de vordering van de projecten;
 • Deelnemen aan de vastgoedanalyse (technisch en financieel) van de mogelijke nieuwe bestemmingen van verschillende sites van NMBS;
 • Uitvoeren van een permanente denkoefening over de verbetering van technische kenmerken en de vastgoedontwikkeling van het patrimonium van NMBS;
 • Analyseren van de verschillende mogelijkheden tot commercialisering van de projecten door contacten te leggen met de buitenwereld (agenten, promotors, investeerders ...) en door de openbare offerteaanvragen op te volgen;
 • Deelnemen, samen met de Manager, aan het vastleggen van een programma en een planning voor vastgoedontwikkeling en implementeert dit programma in de planning;
 • Respecteren van het programma, het budget en de planning die werden vastgelegd;
 • Opstellen van aanbestedingsdossiers samen met de juridische afdeling ;
 • Optreden als de contactpersoon voor de verschillende stakeholders om samenwerkingsverbanden en partnerships op te zetten met respect voor de wetgeving op de overheidsopdrachten;
 • Coördineren van de valorisatieprojecten in samenwerking met de andere diensten van NMBS;
 • Voeren van onderhandelingen over de verkoop en aankoop van onroerende goederen;
 • Geïnformeerd blijven en de directie op de hoogte brengen van de opportuniteiten op de markt, de situatie, de tendensen en ontwikkelingen;Ontwikkelen en onderhouden van een netwerk van contacten en prospecten in de vastgoedsector;
 • Vertegenwoordigen van de organisatie tijdens salons, manifestaties, demonstraties en andere aanverwante activiteiten.
Jobs 
Raphael Pèrez
07-01-2020


News in short
Controversy over partial return to work in the construction sector | 1/4
Immobel takes stake in Multi Tower | 1/4
Controversy over partial return to work in the construction sector | 1/4
Codify best practices in ethics | 31/3
Smartphone-operated security for buildings | 31/3
'The Platinum' sold | 30/3
Strong growth in the Belgian health care real estate market expected to continue | 28/3
Mipim 2020 now cancelled, but with a substitute | 27/3
Solidarity or legal battle for the payment of the rent by shops which have been forced to close ? | 26/3
Victor slowly on the move again | 26/3
The Loop, still the place to be for office buildings development in Ghent | 25/3
Iconic Glaverbel changes hands | 25/3
CityZen to be one of the new flagship buildings of downtown Brussels | 24/3
How real estate can survive the crisis | 23/3
Investcorp buys Coca Cola HQ | 19/3