Project Manager

Project Manager

De Phicap Groep verleent geïntegreerde diensten op het vlak van vastgoed-, project en kapitaalbeheer. Voor haar departement Project-Amirato, wenst Phicap groep de team van deskundigen uit te breiden met een Project Manager (m/v). De Project Manager beheert en adviseert in alle fasen van een project, van het concept tot en met de inhuizing. Als expert, ondersteunt de Project Manager de bouwheren bij de voorbereiding, het beheer en de organisatie van hun bouw-, verbouw- en renovatieprojecten.

Le groupe Phicap fournit des services intégrés de gestion immobilière, de projets et de capital. Pour son département Project-Amirato, Phicap groupe souhaite élargir l'équipe d'experts avec un(e) Project Manager. Le Project Manager gère et conseil dans toutes les phases d'un projet immobilier, de la conception à la livraison. Entant qu'expert, le Project Manager accompagne le client dans la préparation, la gestion et l'organisation de ses projets de construction, de restructuration et de rénovation.

NL- Lees meer over de vacature via onze website https://phicap.eu/nl/jobs/#project-manager

FR- En savoir plus sur l'offre d'emploi via notre site internet https://phicap.eu/fr/jobs/#project-manager

Employment Type
Full-time