(Senior) Project Manager Public Real Estate

(Senior) Project Manager Public Real Estate

Wat houdt de job in?
Als leidend ambtenaar, projectmanager van de opdrachtgever (Openbaar Bestuur, Social Profit- en Corporate cliënteel) neem je de algemene leiding op, biedt je ondersteuning bij de realisatie van grote (ver)bouwprojecten in het kader van Real Estate-oplossingen om de klanten maximaal te ondersteunen bij de realisatie van hun vastgoedprojecten. Public Real Estate (PRE) heeft voor de klanten een all-in-one oplossing uitgewerkt : ‘Smart Building & Renovation Solution’ (SB&RS) dat naast de financiering en het projectmanagement ook diverse audits behelst.

Taken:

 • de Distributie binnen het hub-and-spoke model commercieel ondersteunen bij de prospectie. Samen met de relatiebeheerders het gamma 'Public Real Estate' promoten om de klant te doen kiezen voor een Public Real Estate-oplossing in combinatie met een krediet, zowel binnen het bekende marktsegment van provinciebesturen, gemeentebesturen, Autonome Gemeentebedrijven, vzw's, OCMW's, politie- en brandweerzones als bij nieuwe potentiële klanten voor wie het projectmanagement een toegevoegde waarde kan zijn;
 • de projectmanager zal de externe klant maximaal begeleiden in het (ver)bouwproject dat aan PRE is toegewezen;
 • binnen de afdeling Public Real Estate (PRE) offertes SB&RS – deel projectmanagement en audits opmaken (cf. wetgeving overheidsopdrachten) met als doel opdrachten binnen te halen;
 • indicatieve fee-berekeningen opmaken als ondersteuning voor de prospectie en effectieve fee-berekeningen maken voor de offertes;
 • het uitvoeren, analyseren en voorstellen van de audits;
 • in samenspraak met de klant en binnen het kader van de wetgeving overheidsopdrachten (afhankelijk van de noodzakelijkheid):
 • de procedure voor de aanstelling van bekwame ontwerpers (architectuur, technieken, stabiliteit, omgevingsaanleg, interieur, veiligheidscoördinatie, andere...) opstarten en afronden om een geschikt bouwteam samen te stellen;
 • de 'aanbesteding' voor aannemers, leveranciers organiseren en coördineren met als doel de opdracht uit te voeren.
 • het project verder leiden/coördineren na de samenstelling van het bouwteam om, binnen het budgettaire, wettelijke kader, tot een correcte invulling van het bouwprogramma te komen, resulterend in een goedgekeurd ontwerp, een stedenbouwkundige aanvraag, respectievelijk vergunning, en een aanbestedingsdossier met gedetailleerde raming;
 • conform het aanbestedingsdossier en binnen een afgesproken termijn en budget een gebouw realiseren. Toezien op de kwaliteit tot en met de definitieve oplevering en de beschikbaarstelling van het gebouw, rekening houdend met de wensen van de klant;
 • waken over de goede duurzame relatie met de klanten;
 • nazorg bieden na de definitieve oplevering om de klant bij eventuele problemen te ondersteunen.
Profiel
 • we zoeken bij voorkeur een Nederlandstalige collega die tweetalig is;
 • architect, Ingenieur van opleiding, bij voorkeur met een beroepservaring van minstens 5 à 10 jaar in het opvolgen van projecten, technische installaties zowel wat studie als uitvoering betreft. Een goede kennis van de vastgoedmarkt is een pluspunt;
 • het financiële, juridische en fiscale is geen onbekend terrein of u bent bereid deze kennis op te bouwen;
 • u bent dynamisch, luistervaardig, risicobewust, intern en extern communicatief en vertrouwd met contacten op hoog niveau;
 • zowel teamwork als een grote zelfstandigheid in het uitvoeren van uw job schrikken u niet af;
 • commerciële aanleg alsook sterke cliëntgerichtheid zijn kwaliteiten die u in ruime mate bezit;
 • je bent bereid te werken in de verschillende gewesten (voornamelijk in Vlaanderen).
Inlichtingen
Personeelsconsulent

Verlinden Gert
02 286 21 62
Gert.Verlinden@belins.be

Inlichtingen over de functie
Vleminckx Eric
02 222 00 98
Eric.Vleminckx@belfius.be